Nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

w ramach projektu
„(Po)morze nowych możliwości zawodowych”
nr RPPM.05.06.00-22-0036/17

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu,

Na podstawie § 10 ust.7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informuję o terminie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego, który będzie trwał w okresie: Continue reading

Więcej

Ostateczna lista rankingowa

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA przedstawia
wyniki oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków
o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach projektu
(Po)morze nowych możliwości zawodowych” nr RPPM.05.06.00-22-0036/17
realizowanego w ramach działania 05.06. Adaptacyjność pracowników Regionalnego Continue reading

Więcej

Nabór wniosków

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ
O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO

w ramach projektu „(Po)morze nowych możliwości zawodowych” nr RPPM.05.06.00-22-0036/17

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu,
na podstawie § 4 ust. 2 oraz § 9 ust. 10 Continue reading

Więcej