Wyniki – wsparcie pomostowe przedłużone

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT Agata Melara
przedstawia
listę osób rekomendowanych do przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu
„(Po)morze nowych możliwości zawodowych.”
nr RPPM.05.06.00-22-0036/17