Rozpocznie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA w Obornikach

 informuje, że
w dniu 21.07.2018 r. rozpocznie się szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

dla Uczestników Projektu

„(Po)morze nowych możliwości zawodowych”
realizowanego w ramach

Osi Priorytetowej V.  Zatrudnienie, Działania 5.6 Adaptacyjność pracowników
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

Szkolenie odbędzie się w terminie 21.07.2018 – 28.07.2018 w godzinach 8:00 – 13:30

w Centrum Edukacyjnym „Technik”

ul. Kopernika 28-31

76-200 Słupsk