Zakończenie rekrutacji do Projektu w ramach ścieżki B – ścieżka Biznes – Samozatrudnienie

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży,
informuje, iż:
na podstawie §5 pkt. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

(Po)morze nowych możliwości zawodowych”,

w związku z osiągnięciem maksymalnej liczby Uczestników

z dniem 8 czerwca 2018 r. godz. 16.00 zostanie zakończona rekrutacja kandydatów

do Projektu „(Po)morze nowych możliwości zawodowych.” w ramach ścieżki B – ścieżka Biznes – Samozatrudnienie
W związku z powyższym rozpoczęty zostanie proces oceny formalnej i merytorycznej
złożonych formularzy rekrutacyjnych.

O wynikach rekrutacji będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej Projektu.